Internet Interactive Solutions

>

Nabídka služeb

< ..............................

Nabízím služby v oblasti IT, primárně se zaměřením na návrh, vývoj a provozní support Oracle PL/SQL aplikací, dále pak návrh, tvorbu a provozní support internetových aplikací v PHP s využitím relačních databází MySQL, PostgreSQL a Oracle, webdesign. Konzultační činnost při návrhu, implementaci, unit a systémovém testování aplikací. Konzultace v oblasti software a hardware.

Akceptuji různé formy spolupráce od smlouvy o dílo, smlouvy o provedení práce či pracovní činnosti, VPP, HPP nebo jiný smluvní vztah.

 

Valid CSS!
Valid XHTML 1.1!